Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Backcalculation of pavements incorporating Grouted Macadam technology

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Road Materials and Pavement Design

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 19 | Numer: no. 6

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Grouted Macadam
  • flexible pavement
  • backcalculation
  • quasi-static
  • deflection basin
Strony (od-do)

1372 - 1388

DOI

10.1080/14680629.2017.1310668

Punktacja MNiSW / czasopismo

30 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

1,980