Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Stanowisko laboratoryjne do badania układów zapłonowych sterowanych komputerowo

Authors

[ 1 ] Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ S ] student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.2] Automation, electronics and electrical engineering

Title variant

EN Position of laboratory for testing car ignition systems computer controlled

Year of publication

2017

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2017 | Journal number: Issue 92

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • zapłon iskrowy
  • układ zapłonowy
  • sterowanie komputerowe
  • sterowanie pracą silnika
Abstract

PL W pracy omówiono rolę stanowiska laboratoryjnego w procesie edukacyjnym. Skupiono się na projekcie i konstrukcji stanowiska do badań laboratoryjnych układu zapłonowego sterowanego komputerowo. W zbudowanym stanowisku użyto zaawansowany elektroniczny układu sterowania zapłonem pozwalający na poznanie funkcjonalnych zależności pomiędzy jego elementami składowymi. Zbudowane stanowisko testowe pozwala uzyskać i zweryfikować wiedzę na temat badanego systemu w sposób praktyczny i pomaga w ugruntowaniu wiedzy teoretycznej.

EN This lecture presents the role of the testing stands in education process. It's mainly focused on design and construction of test bench equipped with computer controlled ignition system. Usage of modern electronic ignition system allows to know the functional connections between its components without unnecessary complications, while retaining topicality of technology solutions. Test benches allows to get the knowledge of the practical side of implemented system in a practical and helps in solidifying theoretical knowledge.

Pages (from - to)

61 - 72

DOI

10.21008/j.1897-0737.2017.92.0005

License type

other

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

9.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

9.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.