Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Porównanie systemów automatyki budynkowej dla domu jednorodzinnego

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.2] Automation, electronics and electrical engineering

Title variant

EN Comparison of building automation systems for single-family house

Year of publication

2017

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2017 | Journal number: Issue 92

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • budynek inteligentny
  • automatyka budynkowa
  • systemy przewodowe
  • systemy bezprzewodowe
Abstract

PL W pracy dokonano przeglądu kilku wybranych systemów inteligentnego budynku pod kątem ich wykorzystania w budownictwie jednorodzinnym. Scharakteryzowano wybrane systemy, określono założenia projektowe jakie powinna spełniać instalacja automatyki domowej. Oszacowano koszty systemu, wykonanego zgodnie z założeniami projektowymi. Wskazano na wady i zalety oraz różnice występujące w instalacjach wykonanych w oparciu o zaprezentowane systemy. Wskazano na możliwości rozbudowy istniejącego systemu.

EN The paper is a review of a few selected intelligent building systems for their use in residential construction. Characterized selected systems, set design assumptions to be met by the installation of home automation. The costs of the system, made in accordance with the design assumptions. They pointed out the advantages and disadvantages and differences in systems made on the basis of presented systems. The possibilities of expanding the existing system.

Pages (from - to)

365 - 373

DOI

10.21008/j.1897-0737.2017.92.0032

License type

other

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

9.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

9.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.