Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Zastosowanie bentonitów w technologii oczyszczania ścieków przemysłowych - zarys problematyki i studium przypadku

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.9] Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wariant tytułu

EN Application of bentonites in industrial wastewater treatment technology - an outline of the problem and a case study

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • bentonit
  • ścieki przemysłowe
  • oczyszczanie ścieków
Strony (od-do)

27 - 37

Książka

Sorbenty mineralne 2017 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0