Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej urządzeń grzewczych na paliwa stałe

Autorzy

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wariant tytułu

EN Analysis of the possibilities of improving the energy efficiency of heating appliances for burning solid fuels

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • kotły
  • paliwo stałe
  • efektywność procesu spalania
  • produkcja energii elektrycznej
EN
  • boilers
  • solid fuel
  • combustion efficiency
  • electricity production
Strony (od-do)

511 - 516

Książka

Współczesne problemy termodynamiki

Punktacja MNiSW / rozdział

5