Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wpływ modyfikatorów z przetworzonych tłuszczów na właściwości lepkosprężyste asfaltów

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

EN The effect of additives based on processed fats on viscoelastic properties of bitumen

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Materiały Budowlane

Rocznik: 2017 | Numer: nr 8

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • asfalt
  • imidazolina
  • właściwości lepkosprężyste
  • hydroizolacja
Strony (od-do)

49 - 51

DOI

10.15199/33.2017.08.15

Punktacja MNiSW / czasopismo

8 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]