Processing may take a few seconds...

Article


Title

Przestrojenia w polach komutacyjnych o małej pojemności dla elastycznych sieci optycznych obsługujących kilka rodzajów połączeń

Authors

[ 1 ] Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ D ] phd student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.3] Information and communication technology

Title variant

EN Rearrangeable nonblocking conditions in switching fabrics for elastic optical networks serving few kinds of connections

Year of publication

2017

Published in

Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne

Journal year: 2017 | Journal number: nr 8-9

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • elastyczne sieci optyczne
  • warunki przestrajalności
  • węzły elastycznych sieci optycznych
EN
  • elastic optical networks
  • elastic optical switching nodes
  • rearrangeable conditions
Pages (from - to)

933 - 940

DOI

10.15199/59/2017.8-9.63

Points of MNiSW / journal

9.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

9.0