Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Innowacyjność w inżynierii przedsięwzięć budowlanych jako element zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering and transport

Title variant

EN Innovation in engineering of construction projects as an element of increasing of the company competitiveness

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • konkurencyjność
  • zintegrowane systemy zarządzania
  • budżetowanie
  • monitoring kosztów
  • zarządzanie ryzykiem
  • łączne koszty w cyklu życia obiektu
  • LCCA
Pages (from - to)

645 - 659

Book

Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej : 63 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Krynica 2017

Presented on

63. Konferencja Naukowa KILIW PAN oraz KN PZITB : Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej, 17-22 września 2017, Krynica, 17-22.09.2017, Krynica, Polska

Ministry points / chapter

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.