Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej : 63 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Krynica 2017

Redaktorzy

Wariant tytułu

EN Innovative Challenges of Building Technology

Rok publikacji

2017

Typ książki

książka pod redakcją

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Instytut Techniki Budowlanej

Wydawca z listy MNiSW

Instytut Techniki Budowlanej

Data opublikowania

2017

Liczba stron

685

ISBN

978-83-249-8485-5

Rozdziały
Miasto przyszłości (s. 105-125)
Budynki efektywne energetycznie - zintegrowane metody symulacji i projektowania (s. 177-199)
Przemiany strukturalne systemów odpowiedzialnych za komfort i jakość powietrza (s. 201-220)
Rozwój systemów automatyki i zarządzania w budynkach (s. 241-260)
Wielowymiarowość problematyki inżynierii przedsięwzięć budowlanych (s. 601-619)
Innowacyjność w inżynierii przedsięwzięć budowlanych jako element zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa (s. 645-659)
Konferencja

63. Konferencja Naukowa KILIW PAN oraz KN PZITB : Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej, 17-22 września 2017, Krynica, 17-22.09.2017, Krynica, Polska