Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej : 63 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Krynica 2017

Redaktorzy

Wariant tytułu

EN Innovative Challenges of Building Technology

Rok publikacji

2017

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Instytut Techniki Budowlanej

Wydawca z listy MNiSW

Instytut Techniki Budowlanej

Data opublikowania

2017

Liczba stron

685

ISBN

978-83-249-8485-5

Rozdziały
Miasto przyszłości (s. 105-125)
Budynki efektywne energetycznie - zintegrowane metody symulacji i projektowania (s. 177-199)
Przemiany strukturalne systemów odpowiedzialnych za komfort i jakość powietrza (s. 201-220)
Rozwój systemów automatyki i zarządzania w budynkach (s. 241-260)
Wielowymiarowość problematyki inżynierii przedsięwzięć budowlanych (s. 601-619)
Innowacyjność w inżynierii przedsięwzięć budowlanych jako element zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa (s. 645-659)
Konferencja

63. Konferencja Naukowa KILIW PAN oraz KN PZITB : Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej, 17-22 września 2017, Krynica, 17-22.09.2017, Krynica, Polska