Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Agnieszka Dziadosz

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Budownictwa

E-mail

agnieszka.dziadosz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 90

ORCID

0000-0002-2258-4057

ResearcherID

B-5691-2015

Google Scholar

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=zRU1_AgAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (25)

Rozdziały (5)

Rozprawa doktorska