Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Analiza przyczyn zawalenia się fragmentu sufitu podwieszonego w Galerii Handlowej City Center w Poznaniu

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

EN Analysis of the causes of a collapse of a part of suspended ceiling in City Center Shopping Mall in Poznań

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • awaria budowlana
  • sufit podwieszony
  • płyty gipsowo-kartonowe
  • membrana dachowa PCV
Strony (od-do)

355 - 362

Książka

Monografia awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje

Punktacja MNiSW / rozdział

20