Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Monografia awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje

Redaktorzy

Rok publikacji

2017

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Szczecin, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Wydawca z listy MNiSW

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Data opublikowania

2017

Liczba stron

1153

ISBN

978-83-7663-234-6

Katalog

xx004025271

Rozdziały
Naprawa budynku rozdzielni elektrycznej odbudowanej po katastrofie budowlanej (s. 251-260)
Awaria stropu gęstożebrowego w budynku jednorodzinnym (s. 295-304)
Analiza przyczyn zawalenia się fragmentu sufitu podwieszonego w Galerii Handlowej City Center w Poznaniu (s. 355-362)
Stan przedawaryjny rozkładanej trybuny stalowej (s. 637-646)
Awaria prefabrykowanej belki żelbetowej podpierającej strop antresoli magazynowej w centrum logistycznym (s. 737-744)
Naprawa prefabrykowanego stropodachu o dużej rozpiętości pokrywającego hale produkcji płyt porowatych (s. 745-752)