Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

The acceleration of development of transversal competences

Autorzy

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Redaktorzy

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2017

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

angielski

Miejsce

Kokkola, Finland

Wydawca

Centria University of Applied Sciences

Data opublikowania

2017

Liczba stron

209

ISBN

978-952-7173-26-8

ISSN

2342-9321

URL

http://theseus.fi/handle/10024/132425

Uwagi

Centria. Studies, 4.

Rozdziały
Introduction (s. 6-9)
Basic terms (s. 10-17)
Matrix of the dependencies of practical teaching methods and methods of teaching transversal competences (s. 187-199)
Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

oryginalna wersja autorska

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

20

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

5