Processing may take a few seconds...

Book


Title

Elementy inżynierii logistycznej

Editors

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2017

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Poznań, Polska

Publisher name

Instytut Logistyki i Magazynowania

Date of publication

2017

Number of pages

255

ISBN

978-83-63186-49-4

Published in

Book series: Biblioteka Logistyka

Chapters
Miejsce inżynierii logistycznej w rozwoju logistyki (p. 11-35)
Instrumentarium inżynierii logistycznej (p. 37-52)
Zarządzanie projektowe (p. 53-74)
Teoretyczne i praktyczne aspekty Lean Management - w kierunku strategii przywództwa kosztowego (p. 75-100)
Logistyka gospodarki narzędziowej (p. 179-201)
Projektowanie magazynów (p. 221-248)
Analiza funkcjonowania przedsiębiorstwa dystrybucyjnego a podjęcie decyzji o otwarciu nowego kanału dystrybucji (p. 249-255)
Total point value of MNiSW of monograph

20.0

Total point value of MNiSW for editor

10.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.