Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Elementy inżynierii logistycznej

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Pracownia Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Redaktorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2017

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Instytut Logistyki i Magazynowania

Data opublikowania

2017

Liczba stron

255

ISBN

978-83-63186-49-4

Opublikowano w

Seria: Biblioteka Logistyka

Rozdziały
Miejsce inżynierii logistycznej w rozwoju logistyki (s. 11-35)
Instrumentarium inżynierii logistycznej (s. 37-52)
Zarządzanie projektowe (s. 53-74)
Teoretyczne i praktyczne aspekty Lean Management - w kierunku strategii przywództwa kosztowego (s. 75-100)
Logistyka gospodarki narzędziowej (s. 179-201)
Projektowanie magazynów (s. 221-248)
Analiza funkcjonowania przedsiębiorstwa dystrybucyjnego a podjęcie decyzji o otwarciu nowego kanału dystrybucji (s. 249-255)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

20

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

5