Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

CMM-2017 : 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics : short papers

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2017

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Lublin, Polska

Wydawca

Lublin University of Technology

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Lubelska

Data opublikowania

2017

ISBN

978-83-7947-264-2

Rozdziały
Optimisation of a new type of fire-robust beam-to-column connection
Sensitivity analysis of sandwich panels with rectangular openings
Influence of sandwich panels flexural stiffness on the capacity of thin-walled elements
Optimization of sandwich panels with a deep-profiled facing
Structural post buckling behaviour with respect to complex geometrical imperfection pattern (s. MS01-37-MS01-38)
The comparison of numerical models of a sandwich panel in the context of the core deformations at the supports (s. MS04-17-MS04-18)
Numerical analysis of widened deck slab of Gerber-girder bridge (s. MS11-31-MS11-32)
Damage detection in a concrete slab using IR thermography and wavelet transform (s. MS11-33-MS11-34)
Case study of flexure and shear strengthening of RC beams by CFRP using FEA (s. MS12-27-MS12-28)
Reliability of engineering methods of assessment the critical buckling load of steel beams (s. MS14-7-MS14-8)
Konferencja

22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM - 2017), 13-16.09.2017, Lublin, Poland

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20