Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Case study of flexure and shear strengthening of RC beams by CFRP using FEA

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

abstrakt

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • FEM analysis
  • CFRP strips
  • CFRP hoops
  • load carrying capacity of RC beams
  • shear/flexural strengthening
Strony (od-do)

MS12-27 - MS12-28

Książka

CMM-2017 : 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics : short papers

Zaprezentowany na

22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM - 2017), 13-16.09.2017, Lublin, Poland