Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Zastosowanie techniki MEUF do separacji jonów chromu(III) z modelowych roztworów wodnych chloranu(VII) chromu(III)

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ S ] student

Wariant tytułu

EN Application of MEUF technique for the separation of Chromium(III) ions from model aqueous solutions Chromium(III) perchlorate

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Proceedings of ECOpole

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 7 | Numer: nr 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • ultrafiltracja
  • krytyczne stężenie micelarne
  • solubilizacja
  • sole chromu(III)
EN
  • ultrafiltration
  • critical micellar concentration
  • solubility
  • salts of chromium(III)
Strony (od-do)

633 - 639

DOI

10.2429/proc.2013.7(2)083

URL

http://tchie.uni.opole.pl/PECO13_2/PECO_2013_2_p2.pdf

Punktacja MNiSW / czasopismo

6

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

9