Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The effect of sampling interval on the predictions of an asperity contact model of two-process surfaces

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences

Rocznik: 2017 | Tom: vol. 65 | Numer: no. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • two-process surface
  • contact
  • sampling interval
Data udostępnienia online

23.06.2017

Strony (od-do)

391 - 398

DOI

10.1515/bpasts-2017-0044

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

25 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

1,361