Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Stalowe konstrukcje prętowe. Cz. 3, Konstrukcje z łukami, elementy cienkościenne, pokrycia membranowe, elementy zespolone, dachy pierścieniowe i belki podsuwnicowe

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2017

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Wydanie

Wyd. 2 popr. i rozszerz.

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2017

Liczba stron

353

ISBN

978-83-7775-454-2

Katalog

xx004045800

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80