Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Grounding methods in medium voltage networks

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Data udostępnienia online

03.08.2017

Strony (od-do)

1 - 6

DOI

10.1109/EPNET.2016.7999357

Książka

Electric Power Networks (EPNet), 2016

Zaprezentowany na

Scientific-Technical Conference Electrical Power Networks 2016, 19-21.09.2016, Szklarska Poręba, Poland

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)