Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Krzysztof Łowczowski

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Elektroenergetyki

E-mail

krzysztof.lowczowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 70

PBN ID

3991800

ORCID

0000-0002-4196-0492

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (14)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS