Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Krzysztof Łowczowski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Elektroenergetyki

E-mail

krzysztof.lowczowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 70

ORCID

0000-0002-4196-0492

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (16)

Rozdziały (2)

Raporty (9)

Rozprawa doktorska

Wyniki (1)