Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Rola tradycyjnej architektury w kształtowaniu form współczesnej zabudowy terenów podmiejskich na przykładzie Golęczewa

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka

Wariant tytułu

EN The role of traditional architecture in shaping forms of contemporary development of suburban areas on the example of Goleczewo

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Data udostępnienia online

2017

Strony (od-do)

123 - 132

URL

https://www.dropbox.com/s/zetjolpu22iub7b/RMW_2016_monografia.pdf?dl=0

Książka

Na wsi, czyli gdzie? Architektura, środowisko, społeczeństwo, ekonomia współczesnej wsi

Zaprezentowany na

Na wsi, czyli gdzie? Architektura, środowisko, społeczeństwo, ekonomia współczesnej wsi. III Międzynarodowa Konferencja Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej Region -Miasto - Wieś, Gliwice, 20.10.2016-21.10.2016, 20-21.10.2016, Gliwice, Polska

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Punktacja MNiSW / rozdział

20