Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. arch. Piotr Zierke

Jednostka organizacyjna

Wydział Architektury

Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego

E-mail

piotr.zierke@put.poznan.pl

Telefon

61 665 32 63

ResearcherID

H-1983-2014

ORCID

0000-0002-9460-2920

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka: 100%

Rozdziały (8)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS