Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Design Aspects of the Safe Structuring of Reinforcement in Reinforced Concrete Bending Beams

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Procedia Engineering

Rocznik: 2017 | Tom: vol. 172

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • reliability of RC structures
  • design of reinforcement
  • material envelope
  • load bearing capacity factor
Strony (od-do)

211 - 217

DOI

10.1016/j.proeng.2017.02.051

URL

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187770581730557X

Zaprezentowany na

Modern Building Materials, Structures and Techniques MBMST 2016, 26-27.05.2016, Vilnius, Lithuania

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

15 [Przepisy wprowadzające ustawę [...] Art. 324.2a]

Publikacja indeksowana w

WoS (15)