Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Translacja potrzeb człowieka na konstrukcje wózka inwalidzkiego

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Title variant

EN Functional translation of user needs into wheelchair design

Year of publication

2017

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2017 | Journal number: nr 72

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • osoba z niepełnosprawnością
 • wózek inwalidzki
 • funkcje wózka inwalidzkiego
 • projektowanie
 • modułowość
 • unifikacja struktury wyrobu
EN
 • a person with a disability
 • wheelchair
 • wheelchair functions
 • design
 • modularity
 • product structure unification
Abstract

PL W pracy przedstawiono metodyczne podejście do rozwiązania problemu projektowania wózka inwalidzkiego spełniającego więcej potrzeb niż zazwyczaj. Zdekomponowano zadanie projektowe. Zbudowano hierarchię funkcji oraz podano wymagania podstawowe i dodatkowe dla wózka inwalidzkiego. Przedstawiono dwa koncepcyjne warianty rozwiązania zadania projektowego.

EN The paper presents a methodical approach to solving the problem of designing a wheelchair that meets more than the usual needs of users. The design task was decomposed. A hierarchy of functions was built and the basic and additional requirements for a wheelchair were presented. In the paper, two conceptual variants of solutions to the design task are presented.

Pages (from - to)

213 - 228

DOI

10.21008/j.0239-9415.2017.072.16

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

10.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

10.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.