Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Ab initio study of magnetocrystalline anisotropy, magnetostriction, and Fermi surface of L10 FeNi (tetrataenite)

Autorzy

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ S ] student

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Journal of Physics D: Applied Physics

Rocznik: 2017 | Tom: vol. 50 | Numer: no. 49

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Data udostępnienia online

20.11.2017

Strony (od-do)

495008-1 - 495008-10

DOI

10.1088/1361-6463/aa958a

URL

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6463/aa958a/meta

Punktacja MNiSW / czasopismo

35 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

2,373