Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

A small-size stand for vibroacoustic and durability testing of rolling bearings

Autorzy

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Wariant tytułu

PL Małogabarytowe stanowisko do wibroakustycznych i trwałościowych badań łożysk tocznych

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Vibrations in Physical Systems

Rocznik: 2017 | Tom: vol. 28

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

2017006-1 - 2017006-8

URL

http://vibsys.put.poznan.pl/_journal/2017-28/articles/vibsys_2017-wrobel_barczewski.pdf

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]