Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Roman Barczewski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa habilitacyjna  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Mechaniki Stosowanej

E-mail

roman.barczewski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 26 84

ORCID

0000-0002-3715-1182

ResearcherID

H-7929-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (19)

Rozdziały (22)

Książki (2)

Raporty (9)

Rozprawa habilitacyjna

Rozprawa doktorska