Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Bezpieczeństwo i higiena pracy, ergonomia i ochrona własności intelektualnej

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2017

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2017

Liczba stron

151

ISBN

978-83-7775-468-9

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100