Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Nowe tendencje w zarządzaniu. T. 7

Autorzy

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Redaktorzy

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2017

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Lublin, Polska

Wydawca

Wydawnictwo KUL

Wydawca z listy MNiSW

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Data opublikowania

2017

Liczba stron

257

ISBN

978-83-8061-458-1

Rozdziały
Modelowanie rozwoju nadążnego przedsiębiorstwa (s. 107-117)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80