Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Discovery of emerging design patterns in ontologies using tree mining

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Semantic Web

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 9 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Ontology
  • ontology fragment
  • emerging design pattern
  • ODP
  • pattern mining
  • tree mining
  • ontology reuse
  • BioPortal
Strony (od-do)

517 - 544

DOI

10.3233/SW-170280

URL

https://content.iospress.com/articles/semantic-web/sw280

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / czasopismo

35 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

3,524