Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Oddziaływania wyjątkowe w mostach drogowych oraz oddziaływania wiatrem i oddziaływania termiczne w mostach wg PN-EN

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Accidental loads on road bridges wind and thermal loads on bridges at PN-EN

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Rocznik: 2017 | Numer: nr 24

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • mosty drogowe
  • obciążenia wyjątkowe
  • obciążenia wiatrem
  • oddziaływania temperatury
Strony (od-do)

321 - 344

DOI

10.21008/j.1897-4007.2017.24.24

Zaprezentowany na

XXVII Seminarium "Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów", 13-14.06.2017, Rosnówko k. Poznania, Polska

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

4 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]