Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Oddziaływania wyjątkowe w mostach drogowych oraz oddziaływania wiatrem i oddziaływania termiczne w mostach wg PN-EN

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Accidental loads on road bridges wind and thermal loads on bridges at PN-EN

Year of publication

2017

Published in

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Journal year: 2017 | Journal number: nr 24

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • mosty drogowe
  • obciążenia wyjątkowe
  • obciążenia wiatrem
  • oddziaływania temperatury
Abstract

PL W pracy zbiorowej [1] przedstawiono ogólne zasady ustalania oddziaływań taborem w mostach drogowych i kolejowych. W zaprezentowanym poniżej opracowaniu zostaną omówione oddziaływania wyjątkowe w mostach drogowych wg PN-EN 1991-2 i PN-EN 1991-1-7 i oddziaływania wiatrem oraz oddziaływania termiczne, które zawarte są w częściach 4 i 5 normy 1991-1: oddziaływania wiatrem PN-EN 1991-1-4, oddziaływania termiczne PN-EN 1991-1-5.

EN In the paper accidental, wind and thermal loads on road bridges have been discussed according to following standards: accidental loads PN-EN 1991-2 and PN-EN 1991-1-7, wind loads PN-EN 1991-1-4, thermal loads PN-EN 1991-1-5.

Pages (from - to)

321 - 344

DOI

10.21008/j.1897-4007.2017.24.24

Presented on

XXVII Seminarium "Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów", 13-14.06.2017, Rosnówko k. Poznania, Polska

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

4

Ministry points / journal in years 2017-2021

4

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.