Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wpływ zmiany podparcia i kontaktu bezstykowego toru kolejowego z podłożem na jego pracę

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

EN The influence of support change and contact of railway jointless track with subgrade on its work

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Rocznik: 2017 | Numer: nr 25

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • tor bezstykowy
  • imperfekcje w torze
  • zmiana podparcia i kontaktu toru z podłożem
Strony (od-do)

35 - 49

DOI

10.21008/j.1897-4007.2017.25.03

Zaprezentowany na

XIX Konferencja Naukowo-Techniczna „Drogi Kolejowe 2017”, 18-20.10.2017, Poznań - Wągrowiec, Polska

Punktacja MNiSW / czasopismo

4 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]