Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Założenia do prognozowania wpływu kolejowych robót budowlanych na ruch pociągów

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering and transport

Title variant

EN Assumptions for predicting construction works’ influence on rail traffic

Year of publication

2017

Published in

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Journal year: 2017 | Journal number: nr 25

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • zamknięcia torowe
  • kolejowe roboty budowlane
  • ruch pociągów
EN
  • track possessions
  • railway construction works
  • rail traffic
Abstract

PL Modernizacja linii kolejowych jest związana z tymczasowymi zamknięciami torowymi i utrudnieniami w ruchu pociągów. Obecnie w Polsce dyskusja o wpływie realizacji robót na ruch pociągów skupia się na argumentach opisowych, unikając posługiwania się skwantyfikowanymi parametrami, co utrudnia obiektywne porównywanie różnych wariantów realizacji robót. W niniejszym artykule zaproponowano najważniejsze założenia do prognozowania wpływu kolejowych robót budowlanych na ruch pociągów w ujęciu liczbowym.

EN Modernization of railway lines require temporary track closures (possessions) and rail traffic disruptions. Currently in Poland a discussion about an impact of railway construction works on rail traffic is based on descriptive arguments, which makes it difficult to compare objectively different variants of works arrangement. This paper proposes the most important assumptions of a method for predicting the influence of construction works on rail traffic in numerical terms.

Pages (from - to)

197 - 207

DOI

10.21008/j.1897-4007.2017.25.15

Presented on

XIX Konferencja Naukowo-Techniczna „Drogi Kolejowe 2017”, 18-20.10.2017, Poznań - Wągrowiec, Polska

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

4.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

4.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.