Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Zamknięcia torowe na sieci PKP PLK S.A. dla potrzeb wykonywania kolejowych robót budowlanych

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering and transport

Title variant

EN Track possessions on the PKP PLK S.A. network for the needs of railway construction works

Year of publication

2017

Published in

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Journal year: 2017 | Journal number: nr 25

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • zamknięcia torowe
  • kolejowe roboty budowlane
EN
  • track possessions
  • railway construction works
Abstract

PL Większość robót remontowych i modernizacyjnych na liniach kolejowych wymaga w prowadzania zamknięć torowych, które mogą skutkować utrudnieniami ruchowymi. W niniejszym referacie przedstawiono analizę danych o zamknięciach torowych na polskiej sieci kolejowej zarządzanej przez PKP PLK S.A. w latach 2013 - 2015. Celem niniejszej pracy jest zidentyfikowanie podstawowych charakterystyk zamknięć torowych w skali krajowej sieci kolejowej, co pozwoli na lepsze ukierunkowanie dalszych badań nad minimalizacją negatywnego wpływu realizacji robót budowlanych na ruch pociągów.W pracy uwzględniono takie cechy zamknieć torowych jak: zmienność w czasie na sieci kolejowej, powody wprowadzenia, rodzaj (zaplanowane lub niezaplanowane), czas trwania. W wyniku analiz stwierdzono, że roboty remontowe i modernizacyjne spowodowały 53% wszystkich zaplanowych i 26% niezaplanowych zamknięć. Zdecydowaną większość stanowiły zamknięcia całodobowe, wprowadzane na okres dłuższy niż jeden tydzień.

EN Most of the renewal and modernization works on the railway lines require temporary track closures (possessions), which may cause traffic disruptions. This paper presents an analysis of the track closures data on the polish railway network managed by PKP PLK S.A. from 2013 to 2015. An aim of this study is to identify the basic characteristics of track closures across the national railway network, which will allow targeting better future research on the minimization of negative effect of carrying out railway construction works on the rail traffic. The study included such features of track closures as: variation over time, the reasons for introducing, type (planned or unplanned), duration. The analysis revealed that renewal and modernization works were responsible for 53% of all planned and 26% of all unplanned closures. The vast majority of track possessions were twenty-four-hour and have been lasted for more than a week.

Pages (from - to)

209 - 220

DOI

10.21008/j.1897-4007.2017.25.16

Presented on

XIX Konferencja Naukowo-Techniczna „Drogi Kolejowe 2017”, 18-20.10.2017, Poznań - Wągrowiec, Polska

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

4.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

4.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.