Processing may take a few seconds...

Book


Title

Wprowadzenie do inżynierii rehabilitacyjnej : praca zbiorowa

Editors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Year of publication

2017

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Poznań, Polska

Publisher name

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska

Publisher name from the MNiSW list

Politechnika Poznańska

Date of publication

2017

Number of pages

261

ISBN

978-83-941828-1-6

Catalog

xx004230966

Chapters
Wyzwanie projektowania w inżynierii rehabilitacyjnej (p. 53-69)
Projektowanie dla osób starszych gerontotechnika (p. 95-115)
Modelowanie procesu projektowania systemu socjotechnicznego i zasad konstrukcji w inżynierii rehabilitacyjnej (p. 117-144)
Projektowanie rodziny konstrukcji ręcznych wóków aktywnych (p. 145-156)
Metodyka doświadczalnych badań ergonomicznych oraz technik wirtualnej symulacji komputerowej (p. 157-185)
Projektowanie rodziny konstrukcji elektrycznych pojazdów transportowych lub rehabilitacyjnych o wspólnej platformie bazowej (p. 187-207)
Studia nad wymaganiami i koncepcją projektową inwalidzkiego wózka pediatrycznego (p. 209-237)
Badania właściwościowi antropometrycznych i biomechanicznych seniorów i osób z niepełnosprawnościami (p. 239-261)
Total point value of MNiSW of monograph

80.0

Total point value of MNiSW for editor

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.