Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Metodyka doświadczalnych badań ergonomicznych oraz technik wirtualnej symulacji komputerowej

Autorzy

[ 1 ] Katedra Inżynierii Wirtualnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

157 - 185

Książka

Wprowadzenie do inżynierii rehabilitacyjnej : praca zbiorowa

Punktacja MNiSW / rozdział

5