Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Projektowanie rodziny konstrukcji elektrycznych pojazdów transportowych lub rehabilitacyjnych o wspólnej platformie bazowej

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ E ] pensioner | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport
[2.8] Mechanical engineering

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

187 - 207

Book

Wprowadzenie do inżynierii rehabilitacyjnej : praca zbiorowa

Points of MNiSW / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.