Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Budynki efektywne energetycznie - zintegrowane metody symulacji i projektowania

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.9] Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wariant tytułu

EN Energy efficiency buildings - integrated methods of simulation and design

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • budynki efektywne energetycznie
  • projektowanie zintegrowane
  • modelowanie informacji o budynkach
  • symulacje energetyczne
Strony (od-do)

177 - 199

Książka

Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej : 63 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Krynica 2017

Zaprezentowany na

63. Konferencja Naukowa KILIW PAN oraz KN PZITB : Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej, 17-22 września 2017, Krynica, 17-22.09.2017, Krynica, Polska

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0