Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Budynki efektywne energetycznie - zintegrowane metody symulacji i projektowania

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.9] Environmental engineering, mining and energy

Title variant

EN Energy efficiency buildings - integrated methods of simulation and design

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • budynki efektywne energetycznie
  • projektowanie zintegrowane
  • modelowanie informacji o budynkach
  • symulacje energetyczne
Pages (from - to)

177 - 199

Book

Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej : 63 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Krynica 2017

Presented on

63. Konferencja Naukowa KILIW PAN oraz KN PZITB : Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej, 17-22 września 2017, Krynica, 17-22.09.2017, Krynica, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.