Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analysis of the possibilities of using eeg in assessing pilots' psychophysical condition

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport

Rocznik: 2017 | Tom: vol. 95

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • EEG
  • simulator
  • pilots’ psychophysical condition
Strony (od-do)

39 - 46

DOI

10.20858/sjsutst.2017.95.4

URL

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=5&SID=E2eT3RNPeUinlNUqSsX&page=1&doc=1

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

9 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]