Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analysis of operating instrument landing system accuracy under simulated conditions

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant | [ S ] student

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport

Rocznik: 2017 | Tom: vol. 94

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • instrument landing system
  • flight simulator
  • CKAS MS5
Strony (od-do)

163 - 173

DOI

10.20858/sjsutst.2017.94.15

URL

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=5&SID=E2eT3RNPeUinlNUqSsX&page=1&doc=2

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

9 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]