Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Teoria i praktyka rozpylaczy o przepływie zawirowanym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne

Rok publikacji

2018

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

BEL Studio Sp. z o.o.

Data opublikowania

2018

Liczba stron

184

ISBN

978-83-7798-260-0

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

20