Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The use of multi-criteria optimization to choose solutions for energy-efficient buildings

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences

Rocznik: 2017 | Tom: vol. 65 | Numer: no. 6

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • global cost methodology
  • low energy buildings
  • European Union Directive
  • multi-criteria optimization
Data udostępnienia online

27.12.2017

Strony (od-do)

815 - 826

DOI

10.1515/bpasts-2017-0084

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

1 miesiąc po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

25 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

1,361