Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Adaptacja poznańskiego budynku "Alfa" na obiekt hotelowy

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • budynek
  • adaptacja budynku na hotel
  • Św. Marcin w Poznaniu
Strony (od-do)

159 - 173

Książka

Budownictwo a środowisko : problemy architektoniczno-techniczne obiektów budowlanych

Punktacja MNiSW / rozdział

5