Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Building Virtual Reality Applications for Engineering with Knowledge-Based Approach

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Management and Production Engineering Review

Rocznik: 2017 | Tom: vol. 8 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Virtual Reality
  • Knowledge Engineering
  • design
Data udostępnienia online

29.12.2017

Strony (od-do)

64 - 73

DOI

10.1515/mper-2017-0037

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

12 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]