Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Towards innovation and development in ergonomic design: insights from a literature review

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 238

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • changes
  • development
  • ergonomics
  • ergonomic innovations
  • human factor
Strony (od-do)

167 - 176

DOI

10.1016/j.sbspro.2018.03.020

URL

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281830020X

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

15 [Przepisy wprowadzające ustawę [...] Art. 324.2a]