Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Zwiększanie odporności ogniowej słupów z rur stalowych przez wypełnienie betonem

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Przegląd Budowlany

Rocznik: 2018 | Numer: nr 5

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

28 - 33

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-b88a7f5c-44a3-4ab5-ba6b-dfa42c158f1a

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

5 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]