Processing may take a few seconds...

Book


Title

Woda w miejskiej przestrzeni publicznej : modelowe formy zagospodarowania wód opadowych i powierzchniowych

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2011

Book type

scientific monograph / Habilitation

Publication language

polish

Place

Poznań, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Publisher name from the Ministry list

Politechnika Poznańska

Date of publication

2011

Number of pages

313

ISBN

978-83-7143-986-5

ISSN

0551-6528

Catalog

xx002085476

Keywords
PL
  • woda w architekturze krajobrazu - Polska
  • wody powierzchniowe - wykorzystanie - Polska
  • wody deszczowe - wykorzystanie - Polska
  • zagospodarowanie terenu - aspekt środowiskowy - Polska
  • przestrzeń publiczna - urbanistyka
  • zagospodarowanie przestrzenne
  • wody opadowe
  • wody powierzchniowe
  • przestrzeń miejska
  • zagospodarowanie wód
Published in

Book series: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Number in series

nr 454

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.