Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Optimization of wide-sense nonblocking elastic optical switches

Autorzy

[ 1 ] Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Optical Switching and Networking

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 33

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • elastic optical switch
  • wide-sense nonblocking
  • switching networks
  • optical switching
  • cost optimization
Strony (od-do)

85 - 94

DOI

10.1016/j.osn.2018.01.003

URL

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1573427717300917?via%3Dihub

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

40

Impact Factor

2,577