Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa

Editors

Year of publication

2017

Book type

edited book

Publication language

polish

Place

Lublin, Polska

Publisher name

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii

Publisher name from the Ministry list

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Date of publication

2017

Number of pages

700

ISBN

978-83-945225-3-7

Chapters
Spektroskopia Ramana w analizie zmian powierzchni szkliwa i zębiny pod wpływem aplikacji czterokrokowego systemu wiążącego (p. 116-119)
Zastosowanie fosfoniowych cieczy jonowych jako ekstrahentów platynowców (p. 394-397)
Badanie selektywności wydzielania Ni(II) i Co(II) z wodnych roztworów odpadowych (p. 398-400)
Ocena procesu aktywacji materiałów ligninowych z wykorzystaniem spektroskopii w podczerwieni w perspektywie użycia w spojonych materiałach ściernych (p. 453-456)
Wykorzystanie technik spektroskopowych w badaniu materiałów hybrydowych na bazie surowców naturalnych (p. 457-460)
Właściwości powierzchniowe i strukturalne układów hybrydowych TiO2/tlenek grafenu (p. 461-464)
Synteza układów hybrydowych TiO2-MoS2 metodą hydrotermalną (p. 465-468)
Formowanie układów tlenkowych TiO2-ZnO metodą hydrotermalną (p. 477-480)
Synteza nowej generacji układów tlenkowych TiO2-ZnO o zdefiniowanych właściwościach fizykochemicznych (p. 481-484)
Usuwanie zanieczyszczeń organicznych w procesie fotodegradacji wspomaganym adsorpcją i utlenianiem (p. 485-488)
Fotokatalityczny rozkład fenolu i jego pochodnych (p. 489-492)
Synteza in situ i charakterystyka fizykochemiczna hybrydowych układów MgO-SiO2/lignina (p. 493-496)
Wytwarzanie oraz charakterystyka układów łączących ligninę aktywowaną cieczami jonowymi z tlenkiem manganu(IV) (p. 501-504)
Wykorzystanie metod spektroskopowych do oceny stopnia modyfikacji struktury ligniny z zastosowaniem wodorosiarczanowych cieczy jonowych (p. 505-508)
Wykorzystanie metod spektroskopowych w ocenie wydajności procesu wydzielania jonów metali z roztworów wodnych z zastosowaniem ultrafiltracji micelarnej (p. 607-610)
Wykorzystanie spektrofotometrii UV/VIS w ocenie oddziaływań typu barwnik-surfaktant amfoteryczny (p. 611-614)
Conference

X Ogólnopolskie Sympozjum : Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 21-23.06.2017, Lublin, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.